Nyhetsbrev – mars 2022

Hei, alle sammen!
Klubben avholdt et vellykket årsmøte onsdag 16.februar.
Årsmøtet klappet inn et nytt styre som består av følgende personer:
Leder – Antonio Moen
Nestleder – Arvid Moen
Kasserer – Lisa Oppenlænder Rasmussen
Sekretær – Tommy Kruse
Styremedlem 1 – Tom Grendal
Styremedlem 2 – Patrick Eriksen
Varamedlem 1 – Sverre Bjerknes
Varamedlem 2 – Lars Erling Akre
Ungdomsrepresentant – Pia Slydahl

Vi har lagt bak oss to år med pandemi og nedstenging, og det har vært umulig å drive klubben slik vi ønsker.
Det er nå historie, og vi ser positivt på tiden som kommer.
Det nye styret har satt seg som hovedmål å øke aktivitetsnivået i klubben.
For å få til det er vi avhengig av tilbakemelding fra dere medlemmer.
Skjeberg CK er som dere vet først og fremst en klubb for mosjonistene, men vi skal også legge til rette for de av dere som ønsker å «satse».
Barne- og ungdomsgruppa i klubben har vært og er vår stolthet.
Klubben ønsker å legge forholdene til rette for bred aktivitet, og at alle som kommer på trening får mulighet til å oppleve mestring.
Skal vi lykkes med det er vi prisgitt engasjerte foreldre som stiller opp, og som er villige til å bidra med smått og stort for at gruppa skal utvikle seg positivt.
Seniorgruppa vil i år bli tilbudt treninger både i terrenget og på landevei.
Barne- og ungdomsgruppa vil beholde den samme inndelingen som tidligere, og treningene vil primært være i terrenget.
Alle gruppene vil starte opp igjen i uke 13.
Gruppe Ansvarlig Treningsdager
MTB – senior Mandag og torsdag
Antonio Moen og Patrick Eriksen 
Landevei – Senior Tirsdager
Arvid Moen 
Landevei – tur Søndag
Arvid Moen, Rigmor Olsen, Tom Grendal og Jon Steinar Eriksen
Barn og ungdom Mandag (alle) Torsdag (kun ungdom)
Per Syversen, Jon Steinar Eriksen, Lars Erling Akre, Per Thomas Fredriksen, Sander Norstad og Hans-Fredrik Syversen