Skjeberg CK

Skjeberg Cykleklubb ble formelt stiftet høsten 2010. Vi har geografisk tilhørighet i gamle Skjeberg kommune, og ønsker å bidra med et positivt aktivitetstilbud i lokalmiljøet for alle uansett ambisjonsnivå.

Skjeberg Cykleklubb har også treningstilbud til barn og ungdom – SCK-Ung , hvor det er flere kvalifiserte trenere som har et variert opplegg for gruppen. Aldersgrense er fra 8 år og oppover. 

Nyhetsbrev – mars 2022

Hei, alle sammen!
Klubben avholdt et vellykket årsmøte onsdag 16.februar.
Årsmøtet klappet inn et nytt styre som består av følgende personer:
Leder – Antonio Moen
Nestleder – Arvid Moen
Kasserer – Lisa Oppenlænder Rasmussen
Sekretær – Tommy Kruse
Styremedlem 1 – Tom Grendal
Styremedlem 2 – Patrick Eriksen
Varamedlem 1 – Sverre Bjerknes
Varamedlem 2 – Lars Erling Akre
Ungdomsrepresentant – Pia Slydahl

Vi har lagt bak oss to år med pandemi og nedstenging, og det har vært umulig å drive klubben slik vi ønsker.
Det er nå historie, og vi ser positivt på tiden som kommer.
Det nye styret har satt seg som hovedmål å øke aktivitetsnivået i klubben.
For å få til det er vi avhengig av tilbakemelding fra dere medlemmer.
Skjeberg CK er som dere vet først og fremst en klubb for mosjonistene, men vi skal også legge til rette for de av dere som ønsker å «satse».
Barne- og ungdomsgruppa i klubben har vært og er vår stolthet.
Klubben ønsker å legge forholdene til rette for bred aktivitet, og at alle som kommer på trening får mulighet til å oppleve mestring.
Skal vi lykkes med det er vi prisgitt engasjerte foreldre som stiller opp, og som er villige til å bidra med smått og stort for at gruppa skal utvikle seg positivt.
Seniorgruppa vil i år bli tilbudt treninger både i terrenget og på landevei.
Barne- og ungdomsgruppa vil beholde den samme inndelingen som tidligere, og treningene vil primært være i terrenget.
Alle gruppene vil starte opp igjen i uke 13.
Gruppe Ansvarlig Treningsdager
MTB – senior Mandag og torsdag
Antonio Moen og Patrick Eriksen 
Landevei – Senior Tirsdager
Arvid Moen 
Landevei – tur Søndag
Arvid Moen, Rigmor Olsen, Tom Grendal og Jon Steinar Eriksen
Barn og ungdom Mandag (alle) Torsdag (kun ungdom)
Per Syversen, Jon Steinar Eriksen, Lars Erling Akre, Per Thomas Fredriksen, Sander Norstad og Hans-Fredrik Syversen

Info

Som annonsert i nyhetsbrevet starter vi i klubben opp felles treninger fra uke 13.
MTB senior gruppa fortsetter den gode trenden fra i fjor og legger opp til følgende :
Mandager:
Gul løype. Kort rundbane rundt og ved Syverstadvannet.
Denne omhandler gode flyt stier med innslag av et lengre grus parti.
Runden er på ca. 3 km.
Torsdager:
Rød løype, runde på ca. 8km. Her er fokuset å få god kjøre styrke, og hoveddelen er av grusveier.
Denne dagen vil ungdommene fra 13+ være med på treningene våre.
Vi sykler en felles oppvarmings runde før vi kjører ca. 60 min. med større intensitet og individuell fart.
Oppmøte for disse dagene – Høk Kro kl. 18.00.
Første treningsdag blir da mandag 28.03
Vi håper og se mange av dere allerede da. Gjør sykkelen klar så sees vi om ikke lenge 🚴‍♂️😀
Mvh Patrick Eriksen og Antonio Moen

BLI MED I KLUBBEN

Registrering gjør du enkelt via «Min Idrett».
Dette kan du lese mer om her!

Samarbeidspartnere

Skjeberg CK har medlemsfordeler hos våre samarbeidspartnere

SPONSORER